پکیج آزمون های دانشجویی

 

بسته آزمون های ویژه دانشجویی ، به بررسی تیپ شناسی شخصیتی ، سبک یادگیری ، بهداشت روانی ، نیمرخ تفکر غالب ، هوش هیجانی ، هوش اجتماعی و هوش اقتصادی و موارد دیگری می پردازد که آگاهی از آن در این سنین بسیار راهگشا  می باشد .

282,000 ریال – خرید