پکیج آزمون های سازمانی- صنفی

بر اساس عملکرد های هوشی،تیپ شناسی شخصیتی و استعداد یابی شغلی و تحصیلی تان ، علائق، ارزش ها و توانایی هایتان،انتخاب رشته کنید.

282,000 ریال – خرید